top of page
IMGL6810 - copy.jpg

كسور الفقرات 

كسور فقرات الرقبة قد لا يتم تشخيصها وقت الحادث، مثال لكسر و خلع بالفقرات مع أعراض شلل رباعي

كسور العمود الفقري، من اكثر عرضة، متي تكون خطيرة و كيفيه حركة المريض المصاب في مكان الحادث

الف سؤال و جواب في جراحات العمود الفقري مع د هاني عبد الجواد

bottom of page